True
Muhammed Hâmid El-Ahmerî

Muhammed Hâmid El-Ahmerî


Arap dünyasının önde gelen reformist düşünür ve yazarlarından biri olan el-Ahmerî, aslen S. Arabistanlı olup Katar’da ikamet etmektedir. Modern siyaset tarihi alanında uzmanlaşan yazar, yüksek lisansını Amerika’da, doktorasını Londra’da tamamladı. Daha çok insanın özgürlüğüne vurgu yaptığı yazılarıyla İslam dünyasındaki tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı. Eylemci kişiliğiyle de öne çıkan el-Ahmerî, Batıdaki Müslümanların bazı girişimlerinde kurucu rol oynadığı gibi, Arap dünyasında da birçok kültürel platformun kurucu ve yönetici ekibinde yer almaktadır. Kitaplarından bazıları şunlardır: Mes’ûliyyetu’l-müsakkaf (Entelektüelin Sorumluluğu), Müzekkirâtu Kâri’ (Okuyucu Notları), ed-Demukrâtiyye: el-Cüzûr ve işkâliyyâtu’t-tatbîk (Demokrasi: Kökler ve Uygulama Sorunsalları), Melâmihu’l-müstakbel (Geleceğin Yüz Hatları), Nebtu’l-arz ve’bnu’s-semâ: el-Hürriyye ve’l-fenn inde Ali İzzetbegovic (Yerin Bitkisi Göğün Oğlu: Aliya İzzetbegoviç’te Özgürlük ve Sanat), Mutârahât fi’l-fikri ve’d-dîni ve’s-siyâse (Düşünce, Din ve Siyasete Dair Tezler), Eyyâm beyne Şikâgu ve Bârîs (Şikago ve Paris Arasında Günler).

Yazarın Yayınevimizdeki kitapları

İLİMYURDU Yayıncılık ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti.
Adres : Molla Gurani Mah. Akkoyunlu Sk.
            No: 36 Fındıkzade Fatih / İstanbul
Tel     : 0212 533 05 35
Faks   : 0212 631 53 69
Mail   : info@ilimyurdu.com
Tüm Hakları İlim Yurdu Yayıncılık’a aittir. Kaynak belirtilmeden hiçbir içerik kopyalanamaz. | Tasarım & Yazılım: Dizayn Sanat