Abdülkerim Süruş

Abdülkerim Süruş


1945 yılında Tahran’da doğan Abdülkerim Sürûs?, bugün Ali S?eriati’den sonra İslam
dünyasında adından en çok söz ettiren İranlı Müslüman düşünürdür. Yoğun dinî eğitimiyle
tanınan Alevî lisesini (Debîristân-i Alevî) bitirdikten ve Eczacılık Fakültesi’nden
mezun olduktan sonra analitik kimya eğitimi almak üzere İngiltere’ye gitmiş ve
Londra’da bu alandaki yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Mezuniyetinden sonra,
gönlündeki bölüm olan tarih ve bilim felsefesi çalışmalarına yönelmiş ve başta Karl
Popper’ın bilim felsefesi, mantık, epistemoloji ve analitik felsefe konularına ilgi göstermiştir.
Sürûş, bu alanlardaki ilk çalışması olan ve İngiltere’de tamamladığı Dâneş
ve Arzeş (Bilim ve Değer) adlı kitabını ülkesinde yayınlamıştır. Süruş, 1979 Devrimin
ardından İran’a döndükten sonra Humeyni tarafından kültür ve eğitim alanlarında
reform danışmanlığı yapmak ve üniversitelerin müfredatlarını elden geçirmek üzere
Kültürel Devrim Enstitüsü’ne atanmıştır. Fakat yeni yönetimle anlaşamayınca 1983
yılında Humeyni’ye istifasını sunmak zorunda kalmıştır. Bu tarihten sonra görüş ve
eleştirilerini Kiyân dergisinin özellikle 1995-98 yılları arasındaki sayılarında yayımlamıştır.
Bu süre zarfında İran mollalarının politik rollerini eleştirmiş ve sekülarizm, dinî
çog?ulculuk, hermenötik, hos?görü, ulemâ sınıfı ve demokrasi konularında pek çok yazı
kaleme almıştır. 1998 yılında birçok dergi ile birlikte Kiyân’ın da yasaklanması üzerine
baş gösteren maddî sıkıntılar ve güvenlik endis?esi sebebiyle ülkesinde daha fazla kalamamıştır.
2000 yılından beri, yayın hayatının yanı sıra, Harvard ve Yale gibi çes?itli
üniversitelerde ders ve konferanslarına devam etmektedir. Kabz u Bast-i Teorik-i S?eri?at
(Şeri‘atin Daralması ve Genişlemesi,1990), Best-i Tecrübe-i Nebevî (Nebevi Tecrübenin Genişlemesi,
2000), Hikmet ve Mâ‘îşet (1994), Râzdânî ve Rûs?enfikrî ve Dîndârî (Aydınlık ve
Dindarlık, 1991), Ahlâk-ı Hudâyân (Tanrıların Ahlakı, 2001), Ferbehter ez I?deoloji (İdeolojinin
Ötesinde, 1993), Mudârâ ve Mudîriyyet (Hoşgörü ve Yönetim, 1996), Sırâthâ-yi
Mustakîm (1999), Nihâd-i Nâârâm-i Cihân (Evrenin Yatışmayan Yapısı, 1999), belli başlı
eserleridir. Kitaplarının çoğu makalelerinin bir araya getirilmesinden oluşmaktadır.
Bunun yanı sıra Mesnevi ile ilgili çalışmaları ve dersleri ile de bilinmektedir. Pek çok
eseri başta İngilizce olmak üzere farklı dillere çevrilmiştir. Sözgelimi Reason, Freedom,
and Democracy in Islam adlı kitabı en çok bilinenler arasında yer almaktadır. Üretken
kimliği ve orijinal fikirleriyle bilinen Süruş, kendi web sayfasında yayınlarını Farsça ve
İngilizce olarak aktif bir şekilde paylaşmaya devam etmektedir.

Yazarın Yayınevimizdeki kitapları

İLİMYURDU Yayıncılık ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti.
Adres : Molla Gurani Mah. Akkoyunlu Sk.
            No: 36 Fındıkzade Fatih / İstanbul
Tel     : 0212 533 05 35
Faks   : 0212 631 53 69
Mail   : info@ilimyurdu.com
Tüm Hakları İlim Yurdu Yayıncılık’a aittir. Kaynak belirtilmeden hiçbir içerik kopyalanamaz. | Tasarım & Yazılım: Dizayn Sanat