True
Malik Bin Nebi

Malik Bin Nebi


1905 yılında Cezayir'de dünyaya geldi. Orta öğretimini ülkesinde aldıktan sonra 1930 yılında Paris’e gitti ve orada Yüksek Teknik Okuluna girdi. Bu okuldan mühendis olarak mezun olduktan sonra, sömürgecilere hizmet eden bir mühendis olarak çalışmaktansa, göçmen işçilerle birlikte serbest çalışmayı tercih etti. 1940 yılı sonlarına doğru Marsilya’daki Cezayirli göçmenlerin eğitimi için bir merkez açmayı başardı. Bu merkezde birçok din kardeşini aydınlatarak sömürge hayatından kurtulmanın tek yolunun, İslâmî ilkelere dönmek ve İslam'ı uygulamak olduğu hususunda ikna etti.
 
İlk kitabı olan Kur’an Mucizesi’ni 1946 yılında yayınladı. Düşünce hayatını daha geliştirmek ve Müslümanlara daha yararlı olabilmek ümidiyle Paris’e gitti. Çeşitli İslam ülkelerinden eğitim yapmak üzere gelmiş gençlere konferanslar vererek İslâmî bir uyanış havası estirmeyi başardı.
 
Fransa’da hareket alanının iyice daralması üzerine1956’da Paris’ten ayrılarak Kahire’ye gitti. Mısır’da monarşi sona ermiş ve Abdünnasır heyecanlı bir ruh ve Müslüman Kardeşler gibi hareketlerin desteğiyle iktidara gelmişti. Bin Nebi, ülkesinin bağımsızlık sürecine destek vermek üzere Cezayir Millî Kurtuluş Cephesine(FLN) katıldı ve1963’de Cezayir’e döndü.
 
Uzun yıllar boyunca Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü görevini güçlü bir irade ve şevkle yürüttü. Gençliğin eğitim ve öğretimi için çalışıp çeşitli merkezler açtırırken, öbür yandan savaş alanındaymışçasına, yurt içinde ve yurt dışında konferanstan konferansa koştu. Cezayir’de verdiği ve sonradan kitap haline getirilen bazı konferansları şunlardı: İdeoloji Üzerine, Kültürler ve Kültürümüz, Medeniyet nedir, ne değildir?(1963).
 
Birçok İslam ülkesinden davet edildi ve gittiği her yerde uzun süre gazete ve dergilerin gündeminden düşmeyen konferanslar verdi. En önemli tezlerinden biri, sömürge olgusunda tek suçlunun sömüren değil, kendini onun sömürüsüne açık bırakan sömürülenin de suçlu olduğu tezidir.
 
Malik Bin Nebi 31 Ekim 1973 günü 68 yaşında hayata gözlerini yumdu.
 
Türkçeye kazandırılmış bulunan kitapları şunlardır:
 
1- İslam Davası, Yöneliş Yayınları
2- Cezayir'de İslam'ın Yeniden Doğuşu, Boğaziçi Yayınları
3- Fikir ve Put, Boğaziçi Yayınları
4 - Kur'an-ı Kerim Mucizesi, Diyanet Vakfı Yayınları
5 - Yüzyılın Tanığı, Lale Kitabevi
6- Kültür Sorunu ve Bir Toplumun Doğuşu, Ankara Okulu Yayınları
 
Bu büyük fikir ve dava insanının hayatını daha yakından öğrenmek için Yüzyılın Tanığı isimli otobiyografisine bakılabilir.

Yazarın Yayınevimizdeki kitapları

İLİMYURDU Yayıncılık ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti.
Adres : Molla Gurani Mah. Akkoyunlu Sk.
            No: 36 Fındıkzade Fatih / İstanbul
Tel     : 0212 533 05 35
Faks   : 0212 631 53 69
Mail   : info@ilimyurdu.com
Tüm Hakları İlim Yurdu Yayıncılık’a aittir. Kaynak belirtilmeden hiçbir içerik kopyalanamaz. | Tasarım & Yazılım: Dizayn Sanat